Kontakt

INNOVATEST POLSKA sp. z.o.o
SPRZEDAŻ & SERWIS
uI. Komornicka 127, 62-051 Wiry

+48 697 099 826

info@innovatest-polska.pl

 


    Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma Innovatest Polska sp. z o.o.